ربیع ,مبارک ,الاول ,آمده ,ربیع الاول ,ربیع آمده ,الاول مبارک ,ربیع الاول مبارکامروز به عشاق حسین، زهرا دهد مزد عزا
یک عده را درمان دهد، یک عده بخشش در جزا
یک عده را مشهد برد، یک عده را دیدار حج
باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج

حلول ماه ربیع الاول مبارک

هنگام سرور کائنات است امشب
اوقات گرفتن برات است امشب
بفرست بر محمد صلوات
زیرا که بهار صلوات است امشب

 

فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک

 
مشکی از تن به درآرید ربیع آمده است
خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

مژده ای ختم رسل داد که: آید به بهشت
هر که بر من خبر آرد که ربیع آمده است

 حلول ماه ربیع الاول مبارک

منبع اصلی مطلب : یارمنتقم
برچسب ها : ربیع ,مبارک ,الاول ,آمده ,ربیع الاول ,ربیع آمده ,الاول مبارک ,ربیع الاول مبارک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : حلول ماه ربیع الاول بر همگان مبارک باد